Dansen i Geneve

Dansen i Geneve

 


Seks store fortællinger, der favner vidt i tid og rum: fra 1980 til 2004, fra Island, Danmark, Grønland, Sameland og Færøerne til USA, Botswana, Argentina, Brasilien og Svejts.

Scenen er de internationale konferencer og forhandlinger, hvorfra kloden spændes ind i et væv af konventioner, traktater og aftaler. Personerne tilhører det globale netværk af embedsmænd, politikere og figuranter, som har deres kald eller levebrød og deres venner, fjender og mere eller mindre tilfældige, midlertidige og intime kontakter i dette verdensomspændende miljø af magt og afmagt, af små og store kompromiser. Målet helliger gerne midlet, og hensigten optræder ofte i forklædning. I de skjulte dagsordeners land gælder det om at kende partituret og lære spillet - et spil om modstridende interesser, men også om retfærdighed, orden, civilisation og demokrati.

Omkring, under og over denne eksklusive globale scene findes den egentlige verden, hvor mennesker lever og dør, drømmer og kæmper - og den storslåede, truede og ukuelige natur, som udgør livsgrundlaget for klodens mangfoldighed af kulturer, nationer og folk.

Fortælleren er – som forfatteren selv – både aktør og iagttager i dette globale teater. Og han konfronteres på sjæl og krop, på sanser og samvittighed med virkeligheden uden for konferencernes officielle dagsordener og internationale komfort. Fortællingerne spænder vidt, også i stil og stemning: skarp iagttagelse, præcis satire, salt humor og hudløs, afmægtig medfølelse og henrykkelse.

299,- kr. er udkommet

"Hans Jakob Helms skriver sig ind på den internationale scene som en dansemyg. ... en både humoristisk og dybsindig, kringlet med helstøbt bog." Information

"Den omrejsende forsvarer af truede dyrearter og truet miljø i de arktiske egne er med sin ligefremme og præcise sprogbrug en fremragende fortæller, som mestrer hele genreregistret fra smittende humor og stærk satire over begejstring og spænding til det intimt menneskeligt sanselige og bevægende. Det er morsomme og spændende fortællinger om hændelser, hvori den røde tråd er magtens korridorer med skjulte dagsordener og politiske kompromiser, som ikke altid kan tåle at se dagens lys." Jyllands Posten

"De 6 fortællinger kan hver for sig stå selvstændigt ... De giver noget, som vi oplever meget sjældent, om nogensinde, en litterær analyse af verdenskonferencerne. Fortællingerne bliver, selv om de kan stå alene, til en helhed og fremstår således også som en roman fortalt i 1. person." Vigdís Finnbogadóttir

"Hans Jakob Helms skriver klart og elegant og uden manerer. Han ved, hvad han skriver om, og hvor han vil hen med det, og som læser nyder man godt af hans skarpe blik og sans for nuancer i sprog og gestus og af hans evne til at veksle mellem en humor à la 'Javel, hr. minister' og et stærkt og varmt nærvær." Thomas Harder, Politiken

"Saglig, nøgtern og selvironisk." Maj Misfeldt, Berlingske Tidende

isbn: 978-87-91318-12-2
pris: (udsolgt) - kr. (vejl.)

Forfatter

Last Updated Wednesday, 19 May 2010 16:10