Biosemiotik

Biosemiotik

 


3. juni forsvarede Jesper Hoffmeyer sin afhandling ”Biosemiotik” for den filosofiske doktorgrad ved Århus Universitet - bogen udkom samme dag.

Det er denne bogs tese, at semiotikken - videnskaben om tegn - vil blive et centralt redskab for fremtidens livsvidenskab. Der foregår ikke en proces i den levende natur, som ikke på den ene eller den anden måde reguleres kommunikativt, dvs. i kraft af de levende systemers evne til at aflæse og tolke relevante tegn i omgivelserne. Også inde i kroppen er celler og væv travlt beskæftiget med at indrette deres aktivitet efter de tegn, de opfanger. Nervecellerne i det voksende foster føler sig frem til de muskelceller, der skal kobles på nervenettet, og hiv-virusen gemmer sig for immunforsvaret ved hele tiden at "skifte uniform" - rent molekylært

I biosemiotikken integreres studiet af livets mangfoldige processer under tegnets synsvinkel. I denne optik ophører mennesket med at være et fremmedelement i naturen, "en zigøjner ved universets rand", som Jacques Monod kaldte det. Længe før mennesket dukkede op, vrimlede naturen med det, vores liv er fyldt af: tegn og betydninger.

464 sider. 378 kroner, ill. Er udkommet. Nu 2. oplag.

Summary (på Engelsk) kan hentes nederste på siden.

 

" Dette biosemiotiske storværk udgør en spændende udfordring, fordi den påtager sig semiotiseringstesen i fuldt monistisk ornat." - Politiken

"Ideerne står tæt pakket på hver side, og der er næppe den biofilosofiske idé, som ikke får en diskussion med på vejen. " - Weekendavisen

biosemiotics.eng.pdf

isbn: 978-87-91318-20-7
pris: 378 kr. (vejl.)

Forfatter

Last Updated Wednesday, 19 May 2010 16:11