Tetid for damer med traditionel figur

Tetid for damer med traditionel figur

 


Tetid for damer med traditionel figur fører sagaen om Mma Ramotswe og hendes utraditionelle detektivbureau videre.

Som læserne vil vide, er bureauets indehaver iøvrigt stærk tilhænger af de gamle afrikanske dyder, og hun er i særdeleshed stolt af sin velpolstrede traditionelle figur, en afrikansk kvindes adelsmærke.

Men selv den formidable Mma Ramotswe har sine begrænsninger. For eksempel har hun ikke megen forstand på automobiler – endsige på fodbold. Da bureauet får til opgave at opklare en svindelsag i Botswanas førende fodboldklub, Kalahari Sweepers, må hun forlade sig på de unge mænds knowhow.
Men der er også meget, mænd ikke forstår, herunder træske kvinder, som driver deres rænkespil. Her må Mma Ramotsw bruge kvindelist for at gøre Mma Makutsis godtroende forlovede, Phuti Radiphuti, opmærksom på, at han er ved at blive offer for en golddigger.

Detektivarbejdet fordrer indtagelse af mange kopper te i fremmede køkkener og, som altid, utrættelig tillid til menneskets grundlæggende gode natur.

Damedetektivserien fortsætter, og de tidlige titler udkommer efterhånden som hardbacks, senest 4. bog: Kalahari kursus i maskinskrivning for mænd.


Oversat af Merete Ries

283 sider
Udkommer primo november

isbn: 978-87-91318-65-8
pris: 299 kr. (vejl.)

Forfatter

Last Updated Friday, 05 November 2010 12:16