Frode Z. Olsen

Frode Z. Olsen

Forfatteren har været politimand siden 1975. De første år som gadebetjent, siden i kriminalpolitiet. Fra 1991 til 1994 var han stationeret i Wien som politiforbindelsesofficer med Balkan som arbejdsområde. Siden har han bl.a. arbejdet i Bagmandspolitiet og blev i 2000 chef for kriminalpolitiet på Frederiksberg.

I 2002 blev Frode Z. Olsen efterforskningsleder i statsadvokaturen for særlig international kriminalitet, herunder krigsforbrydelser. Hans job har ført ham til mange af historiens brændpunkter, også til Bagdad som koalitionsstyrkernes danske politirådgiver for det irakiske politi.

Frode Z. Olsen er aktuelt bosat i Beijing, hvor han arbejder som forbindelsesofficer i Kina for politiet i de nordiske lande. Ved siden af sin karriere som professionel politimand har Frode Z. Olsen et efterhånden omfattende skønlitterært forfatterskab baseret på erfaringerne fra sit internationale arbejde, senest romanerne Den dag sneen kom og København Bagdad.

Værker

Last Updated Thursday, 07 June 2012 10:48