Hans Jakob Helms

Hans Jakob Helms

Hans Jakob Helms er født 1949 i Angmassalik i Østgrønland som søn af en dansk lægefamilie. Opvokset i Grønland og Danmark. Cand.mag. i dansk sprog og litteratur samt etnografi fra Århus Universitet. Han udsendte i 1977 kriminalromanen ”Giftpølen”.

Herefter var han ansat som assistent for det grønlandske medlem af EF-parlamentet, bosat i Grønland og beskæftiget med internationalt arbejde i tilknytning til Grønlands hjemmestyreregering og ICC (Inuit Circumpolar Conference – sammenslutningen af eskimoer i Alaska, Canada og Grønland).

Efter Grønlands udmeldelse af EF i 1985 blev Helms ansat først som konsulent og senere som direktør i det grønlandske hjemmestyres regering med arbejdsplads i København. Arbejdsområdet miljø, information og oprindelige folks rettigheder medførte deltagelse på regeringsniveau i internationale møder og forhandlinger.

1996 flyttede Helms igen til Grønland som udenrigsdirektør og senere som direktør for trafik og handel. I denne forbindelse fungerede han internationalt som Grønlands forhandler, bl.a. over for USA i forbindelse med de amerikanske militære aktiviteter i Grønland.

I 2000 blev Helms ansat som koordinator for projektet ”Den nordatlantiske Brygge” i København. Centret åbnede i november 2003, og Helms har derefter arbejdet som sekretariatschef for Den nordatlantiske Gruppe i Folketinget og færdiggjort fortællekredsen ”Dansen i Genève” byggende på mere end 25 års erfaringer fra internationalt arbejde.

Hans Jakob Helms har en søn fra sit første ægteskab. Han er gift med den grønlandske advokat Aviâja Helms og har med hende tre hjemmeboende døtre.

Om Ina Rosing

 

Den dansk/grønlandske billedkunstner, Ina Rosing, født 1965, har gennem de sidste 15 år udstillet vidt omkring, både i og uden for Norden.
Den 22. september åbner Ina Rosings udstilling "Intrusioner" i Nordatlantens Brygge, Strandgade 91, 1401 København K. Udstillingen byder på nye store malerier og viser også originalbillederne til vignetterne i "Dansen i Genéve".

 

Placeringen af Ina Rosings billeder som vignetter i bogen er sponsoreret af Munk, Andersen & Feilberg Business Consultants

Værker

Last Updated Tuesday, 06 October 2009 18:19