Forlaget Ries

Forlaget Ries

Kontortid tirsdag til torsdag: 10:00 til 16:00

Adresser og telefonnumre:

Robert Jacobsens Vej 64, 3. T2
8tallet - Ørestad
DK-2300 København S

Tlf: (+45) 3963 3205

Mobil: (+45) 2424 1263

E-mail: mr@riesforlag.dk

Sommer:

Ildtornvej 8
Ulvshale - Møn
DK-4780 Stege

Ekspedition:

DBK, Mimersvej 4, 4600 Køge
Tlf: (+45) 3269 7788

forlagsnummer: 978-87-91318

SE/CVR: 2676 9809

Manuskripter

Forlaget udsender kun få nye bøger om året. Det giver ikke store muligheder for at antage et nyt dansk manuskript. Det er ikke sandsynligt, at forlaget kommer til at udgive f.eks. digte, børnebøger, lærebøger, store illustrerede værker eller i det hele taget projekter, som er meget omkostningstunge - eller som må formodes blot at kunne sælge få eksemplarer. Det bør man have i tankerne, før man sender et manuskript til Ries.

Det bedste grundlag for vurdering giver et manuskript, som er færdigskrevet fra forfatterens hånd - ikke skitser, synopser, udkast og alt for løse ideer. Dobbelt linjeafstand letter læsningen.

Manuskriptet kan sendes med email til mr@riesforlag.dk, eller i udprintet form med posten, i så fald vedlægges returporto. Alle bør få et svar inden for 8 uger. Hvis man bliver utålmodig, er man velkommen til at "rykke" forlaget med en e-mail.

Bemærk: Ikke-antagne manuskripter returneres kun, hvis der vedlægges svarporto.

Forlaget modtager gerne forslag og ideer til oversættelser.

 

Med venlig hilsen
Merete Ries

 

 

 

Last Updated Thursday, 16 February 2012 13:43